Waarschuwingen

Peilbuis Mariapeel (PB_Mpeel2A)

+29,87 m

Locatie afbeelding
Lollebeek

Kreuzelweg

0,000 m3/s Laag

Kruitmolen 6

Grondwaterstand

+64,08 m

Grondwater

Peilbuis B58B0103 filter 1

+23,39 m

Locatie afbeelding
Huilbeek Beesel

Beekherstel Grondwater 10

+19,77 m