Waterschap Limburg zorgt in de hele provincie voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water.

Via de website www.waterstandlimburg.nl en de gelijknamige app (beschikbaar voor iOS en Android) bent u 24/7 op de hoogte van de actuele waterstanden en –afvoeren in Limburg.

Houd bij (dreigende) wateroverlast onze sociale media kanalen (Twitter en Facebook) en website in de gaten. Ook kunt u altijd bellen met Meldpunt Water: 0800-0341.


Meer informatie over Waterschap Limburg vindt u op www.waterschaplimburg.nl